Google håller på att lansera ett nytt utseende på Google AdWords. Ett antal annonsörer har haft möjlighet att testa det nya utseendet i c:a 6 månader. Det påminner mycket om AdWords Editor.

Google skickar ut ett mail till kontoinnehavarna när de får tillgång till det nya utseendet. Det syns även när du loggar in på ditt konto som ett nytt menyalternativ längst upp på skärmen. Än så länge kan man växla mellan det nya och det gamla utseendet.

Syftet med det nya utseendet är att det skall gå snabbare att administrera sina kampanjer och följa upp hur annonseringen går.

Förändringarna består främst av:

  • enklare navigering på kontot
  • nya flikar
  • möjlighet att redigera direkt i rapporterna
  • integrerade rapporter
  • snabb och enkel filtrering
  • grafik för uppföljning

Enklare navigering

Bättre översikt över kampanjerna

Bättre översikt över kampanjerna

Översikten över kampanjer och annonsgrupper påminner mycket om den som finns i AdWords Editor.

Nya flikar

Du får direkt överblick över alla kampanjer, annonsgrupper, sökord, nätverk och annonser för hela kontot. Det är enkelt att sortera informationen på olika kolumner.

Det går snabbt att få överblick över vilka sökord, annonser och annonsgrupper som fungerar bäst eller sämst, inom en enskild kampanj eller för hela kontot.

Redigera direkt i rapporterna

I listan över sökord går snabbare att t.ex. ändra ett bud, klicka på gällande bud – ändra till nytt värde – spara. Du slipper byta sida.

Integrerade rapporter

searchqueryDet finns nu ett antal rapporter som du kommer åt direkt från sökordslistan. Den första rapporten är Sökordsrapporten. Du kan markera alla eller en grupp av sökord och sedan välja rapport. I rapporten kan du välja om du vill lägga till sökordet som ett nytt sökord eller som ett negativt sökord.

Bättre överblick över vilka siter som ingår i innehållsnätverket och vilket resultat de ger. Du kan enkelt se vilka siter som genererar intäkter och vilka som bara kostar pengar. Icke lönsamma siter kan du utesluta ur annonsgruppen eller kampanjen. I samma rapport kan du  enkelt ändra dina bud, visa vilka URL som visar dina annonser.

Snabb filtrering

Du kan bygga filter för att t.ex. få fram alla sökord som har en genomsnittlig CPC under ett visst värde samtidigt som den genomsnittliga positionen är under ett annat värde. Filtren kan du spara så att du slipper konstruera dem varje gång du vill använda samma urval.

Grafik för uppföljning

Du kan välja en eller två kolumne  att visa ett diagram för ungefär på samma sätt som i dagens ”Översiktsbild för konto”.

Annonser

Enkelt att se vilka annonser som är godkända oavsett kampanj/annonsgrupp. Textannonser kan kopieras mellan kampanjer och annonsgrupper.

Negativa sökord

Dessa finns numera under en egen flik och man behöver inte sätta ett minustecken framför när man lägger till ett negativt sökord.

Nedladdning av sökord

Från samma bild kan du ladda ner dina sökord i formaten CSV, TSV (tab-separerad), XML eller zippad CSV.

Kampanjinställningar

Enklare formuleringar och alla inställningar samlade på en sida gör administrationen enklare.

Omvandlingsspårning finns nu under Verktyg och Google Analytics finns numera under Rapporter. Vissa funktioner har bytt namn i den engelska versionen Paused & Continue heter nu Paused & Enabled, Activ heter numera Eligible.

När du tittar på ett sökords Kvalitetsresultat kan du nu se hur den förhåller sig till relevans, landningssidan och landningssidans ”performance” (vad de nu menar med det?).

Anpassning av kolumnerna har blivit bättre, förutom att du kan välja vilka kolumner som skall visas kan du även låta kolumnerna byta plats så att du får dem i den ordning du själv vill.

Google har en websida där du kan läsa mer och se ett antal filmer och andra resurser.
https://www.google.com/adwords/newinterface/

Denna information bygger på ett webinar från ROI Revolution.

%d bloggare gillar detta: