Det är enkelt att koppla ihop TeleMagic och Google Map.

Allt du behöver göra är att skapa ett nytt fält Contact1.maplink, fälttyp Character och längd 200, fältet skall vara av typen Calculated.

Som Expression lägger du in följande:

‘https://maps.google.com/maps?f=q&hl=sv&geocode=&q=’+ chrtran(alltrim(contact1.ad1),’ ‘,’+’) + ‘+’ + Alltrim(contact1.cit)+  ‘+’ + chrtran(alltrim(contact1.zip),’ ‘,”)

Välj sedan Rebuild och klicka på knappen för Database och kryssa i rutan för Calculated Fields och kör en Rebuild.

Skapa sedan en knapp med hjälp av Screen Designer, Button Type skall vara External Programs. Klicka på knappen Programs och som File Name anger du: “C:ProgramInternet Exploreriexplore.exe” eller C:ProgramMozilla Firefoxfirefox.exe
och Parameter: contact1.maplink

%d bloggare gillar detta: