Om användarna ibland har skrivit in företagsnamnen med eller utan AB/KB/HB före företagsnamnet är det svårt att hitta ett företag. Tack vare TeleMagic’s avancerade funktioner för index går detta att lösa.
Vi antar att ditt fält för företagsnamn är

contact1.foretag

du kan då skapa ett index med följande innehåll

iif(substr(contact1.foretag,1,3)$'AB /KB /HB ',substr(contact1.foretag,4 ),contact1.foretag)

Det gör att alla företag som börjar med AB/KB/HB ändå sorteras efter sitt namn och inte bokstäverna AB, KB eller HB.

%d bloggare gillar detta: