TeleMagic har väldigt kraftfull funktion för indexering av informationen i dina kontaktkort. Ett exempel är indexering på telefonnummer som gör att du kan söka ett telefonnummer utan att behöva bry dig om ifall att det är inskrivet med eller utan bindestreck. Tänk bara på alla mobilnummer (070-, 0703-) hur lätt är det inte att de skrivs in på ett inkonsekvent sett.

Lösningen är att skapa ett index på fältet för telefonnummer:

strtran(contact2.tl1,"-","")

där contact2.tl1 är telefonnummer-fältet. Observera att det finns inga mellanslag inom parentesen.

Det funktionen gör är att den plockar bort eventuella bindestreck från det inmatade telefonnumret när indexet skapas. Bindestrecket finns fortfarande kvar i telefonnummer-fältet.

Därmed kan du söka ett telefonnumer utan att behöva tänka på hur det skrivits in, t.ex. 070-521xxxx eller 0705-21xxxx

Tyvärr har jag inte lyckats använda samma funktion för att få bort mellanslag i telefonnumren vid indexering.

%d bloggare gillar detta: