Yelp är kanske inte lika känt i Sverige som Eniro och Google AdWords. Det är ändå viktigt att se till så att företagets listning på Yelp är fullständig.

Är det värt pengarna att annonsera på Yelp?

Searchengingland har en artikel som säger att det är c:a 3 gånger dyrare att annonsera på Yelp i förhållande till Google AdWords.

Kontakta mig om du vill annonsera på Google Adwords eller uppdatera er profil på Yelp

Are Yelp ads worth paying for? How to figure it out

%d bloggers like this: