Sortera på företag

Om användarna ibland har skrivit in företagsnamnen med eller utan AB/KB/HB före företagsnamnet är det svårt att hitta ett företag. Tack vare TeleMagic’s avancerade funktioner för index går detta att lösa. Vi antar att ditt fält för företagsnamn är...

Gör det enklare att söka på telefonnummer

TeleMagic har väldigt kraftfull funktion för indexering av informationen i dina kontaktkort. Ett exempel är indexering på telefonnummer som gör att du kan söka ett telefonnummer utan att behöva bry dig om ifall att det är inskrivet med eller utan bindestreck. Tänk...