Nu och då händer det att det webbhotell jag använder mig av får problem med sina SQL-servrar. Vill det sig illa så upptäcker jag inte det med en gång vilket innebär att den som besöker mina hemsidor möts av ett väldigt informativt meddelande – ”ETT FEL UPPSTOD VID ANSLUTNING TILL DATABASEN”.

Eftersom alla mina hemsidor bygger på WordPress så går det enkelt att byta till ett mer informativt meddelande. Allt man behöver göra är att skapa en fil med namnet db-error.php i katalogen wp-content och klistra in följande rader (glöm inte att byta ut informationen för $to och $phone):

<?php
header(’HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable’);
header(’Status: 503 Service Temporarily Unavailable’);
header(’Retry-After: 3600’); // 1 hour = 3600 seconds

// Lägg in dina uppgifter på följande 2 rader
$to = ”info@zoft80.se”;
$phone = ”070-5212280”;

$database = $_SERVER[’HTTP_HOST’];
$subject = ”Databasfel: ” . $database;
$message = ”Problem med databasen: ” . $database;
$headers = ”MIME-Version: 1.0\n”;
$headers .= ”Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1\n”;
$headers .= ”X-Mailer: php\n”;
$headers .= ”From: \”Admin\” <” . $to . ”>\n”;
mail($to,$subject,$message,$headers);

?>
<!DOCTYPE HTML>
<html dir=”ltr” lang=”sv-SE”>
<head>
<title>Tekniker i arbete</title>
<style type=”text/css”>
h1, p {
font-family: Helvetica, sans-serif;
font-size: 24px;
color: #333;
}
p {
font-size: 14px;
}
#content {
background: #fff url(/wp-includes/images/smilies/frownie.png) no-repeat left top;
height: 305px;
margin: 80px auto 0;
padding: 50px 50px 0 425px;
width: 375px;
}
</style>
</head>
<body>
<div id=”content”>
<h1>Captain, the ship can&rsquo;t take much more of this!</h1>
<p>V&aring;rt webbhotell har tekniska problem &mdash; V&auml;nligen &aring;terkom senare!</p>
<p>Du kan &auml;ven n&aring; oss p&aring; telefon <?php echo $phone?> eller <?php echo $to?></p>
</div>
</body>
</html>
<?php
die();
?>

%d bloggare gillar detta: